بانک مرکزی ایران تداوم افزایش قیمتها را تایید کرد

30 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک مرکزی ایران، متوسط قیمت مواد غدایی در یک سال اخیر را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، قیمت برخی کالاها بیش از صد درصد افزایش یافته است . هم زمان کمیسیون کشاورزی مجلس، درمورد بی توجهی به امنیت غذایی در ایران هشدار داد. گزارش از وفا آذربهاری.