تامین نیازهای ضروری پناهجویان مسلمان روهینگا با مشکل روبرو شده است

30 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امدادگران و نهادهای غیر دولتی بنگلادش می گویند، تامین نیازهای ضروری برای پناهندگان مسلمان روهینگایی، به دلیل کثرت بیسابقه این جمعیت و شرایط نامناسب آب و هوایی با اشکال بسیار مواجه شده است.