رهبر یک حزب اسلامگرای بنگلادش در آستانه اعدام قرار دارد

16 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با تایید حکم اعدام مطیع الرحمان نظامی رهبر حزب اسلامگرای بنگلادش، در دادگاه پژوهش این شخص در آستانه اعدام با چوبه دار قرار گرفت.