بان کی مون: تحریم ها، تاثیرات قابل توجهی بر زندگی مردم داشته است

15 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بان کی مون دربیر کل سازمان ملل متحد از آسیب های ناشی از تحریم های اعمال شده علیه ایران ابراز نگرانی کرده است . این اظهار نظر در حالی صورت میگرد که در یک هفته اخیر اقتصاد ایران روز های پرتنشی را سپری کرده است . جزئیات بیشتر در گزارش احمد باطبی