بان کی مون حملات خشونت بار ِ عراق را محکوم کرد

09 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دبیر کل سازمان ملل متحد، حملات خشونت بار ِ روز دوشنبه در عراق را محکوم کرد. خشونت های فرقه ای در عراق، بویژه رهبران سیاسی و نامزدهای انتخاباتی در اولین انتخابات پارلمانی آن کشور از زمان خروج نیروهای نظامی آمریکا، را هدف قرار داده است. در همین حال، هزاران نامزد انتخاباتی برای کسب کرسی های پارلمان عراق رقابت می کنند. گزارش از مهدی آرمی.