تلاشهایی برای استفاده از نی خیزران در خانه سازی

09 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران سال است که انسان از انواع نی خیزران استفاده کرده است. از تغذیه و دارو تا تولید پوشاک و ساختمان سازی. استفاده از نی خیزران ولی در کشورهای صنعتی بدلیل استاندارد های ویژه در ساختمان سازی به کار نمی رود.