همکاری یک موسسه معروف باله با یک گروه رقص بومی استرالیا

02 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باله «وست آستریلین» برای اولین بار با یک شرکت رقص بومی دست به همکاری زده است. دو گروه رقص با هم یک پل فرهنگی ساخته اند تا داستان سنتی بومیان یانگو را که از خلقت راه شیری می گوید، تعریف کنند.