برنامه آمریکا برای تهدیدهای موشکی خارجی در سنا بررسی شد

26 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برنامه‌ها و سیاست‌های دفاعی آمریکا در مقابل تهدیدهای موشکی روسیه، چین، کره شمالی و ایران بخشی از موضوع هائی بود که روز چهارشنبه در کمیته فرعی نیروهای مسلح سنا، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.