سرگردانی صدها مسافر بعد از فعالیت دوباره آتشفشان بالی

07 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فعالیت آتشفشان آگانگ در جزیره بالی ادامه دارد و زندگی ساکنان جزیره و توریست هایی که قصد خروج از بالی را دارند اما در تنها فرودگاه بین المللی جزیره گرفتار شده اند با چالش مواجه کرده است.