بالا گرفتن اعتراضات در ایران و کناره‌گیری هنرمندان از شرکت در جشنواره‌های مختلف فجر

22 دی 1398