باکتریهای مفید موجب افزایش محصول شدند

13 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهشگران کشاورزی موفق به کشف گونه هایی از باکتریهای مفید شده اند که ریشه گیاهان را در برابر آفتها محافظت می کند. این پژوهشگران می گویند باکتریها و ریز- قارچ هایی که از آنها برای محافظت از ریشه ذرت در مزارع نمونه استفاده شده، موجب افزایش محصول شده اند.