نمایشگاه هنری ۱۸ ماه همکاری کردها و ترک های ترکیه، زیر سایه اختلافات سیاسی شدید

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شکست پروژه ۲۰ ماهه صلح محور بین دولت ترکیه و شورشیان کرد، موجب گسترش تفرقه بین شهروندان جوان ترک و کرد شده است. به رغم از سرگیری مبارزه اما روح پروژه که همان دستیابی به صلح است، هنوز زنده است.