بحرین به دنبال حفظ میراث صید مروارید

21 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کشور پادشاهی بحرین، در جنوب خلیج فارس، سالهاست که به عنوان یکی از تولیدکنندگان نفت شناخته می‌شود، اما تا حدود یک قرن پیش این کشور با یک صنعت شناخته می‌شد: صید مروارید.