اجرای "گزارش ارداویراف" اثر بهرام بیضائی در استنفورد

04 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شمال کالیفرنیا در انتظار تازه ترین نمایشنامه بهرام بیضائی گزارش ارداویراف است که قراره روز شنبه و یکشنبه در قالب مرکز مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد تحت مدیریت دکتر عباس میلانی به روی صحنه برود با هم سری به آخرین ساعات تمرین این نمایش میزنیم و جزئیات بیشتر را از زبان خود کارگردان میشنویم