آغاز کنفرانس امنیتی منامه با سخنرانی وزیر خارجه بریتانیا

20 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنفرانس امنیتی منامه شب گذشته با سخنرانی وزیر امور خارجه بریتانیا آغاز شد. این سخنرانی پس از آن صورت گرفت که اظهارات بوریس جانسون درباره عربستان جنجال ساز شد.