پیکارجویان القاعده ۱۵ سرباز یمنی را اعدام کردند

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پیکار جویان القاعده در شبیخونی در استان ابین در جنوب یمن در روز شنبه، دستکم ۱۵ سرباز را اعدام کردند. گزارش های منابع خبری محلی حاکی است پیکارجویان سربازان را که سوار خودروهای غیرنظامی بودند متوقف ساختند، به آنها دستور دادند پیاده شوند و سپس آن ها را به گلوله بستند.