باهنر کاهش صادرات نفت ایران را تایید کرد

02 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با اینکه مقام های جمهوری اسلامی اصرار دارند اثر تحریم ها بر ایران را انکار کنند، نایب رییس مجلس می گوید براثر تحریم ها، فروش نفت ایران کاهش چشمگیری داشته است. محمدرضا باهنر گفت فروش نفت ایران روزانه یک میلیون بشکه کاهش داشته است. گزارش از آرش سیگارچی.