بازداشت بهمن دارالشفایی، روزنامه‌نگار و مترجم

15 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گزارش وبسایت کلمه ماموران امنیتی ناشناس آقای دارالشفایی را روز چهارشنبه در منزل مسکونی‌اش در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. از دلیل بازداشت این روزنامه‌نگار خبری منتشر نشده است.