آغاز به کار دوباره روزنامه "بهار" و هفته نامه "۹ دی"

28 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه بهار و هفته نامه ۹ دی پس از مدتی توقیف به روی دکه های مطبوعات ایران رفتند.سعید پورعزیزی مدیرمسئول بهار به خبرگزاری ایرنا گفته است در این روزنامه صفحات مورد علاقه نسل جوان و ورزشی افزایش یافته است.بنیامین صدر،خبرنگار رادیو فردا می گوید رویکرد جدید بهار نوعی محافظه کاری است. گزارش کوروش صحتی