جامعه بین المللی بهایی: شش بهایی در یمن زندانی هستند؛ یکی به اعدام محکوم شده است

19 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیمین فهندژ سخنگوی جامعه بین المللی بهایی در سازمان ملل متحد در گفتگو با بخش فارسی فارسی صدای آمریکا گفت، هم اکنون شش بهایی در زندانی های یمن به سر می برند و یکی از آنها به اعدام محکوم شده است.