جشن دویستمین سالگرد تولد بهاالله در واشنگتن

06 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رهبران جامعه بهائی آمریکا چهارشنبه شب گذشته در واشنگتن جمع شدند تا دویستمین سالگرد تولد بهاء الله بنیانگذار دین خود را جشن بگیرند. گزارش مایکل لیپین