هشت سال از بازداشت هفت عضو ارشد جامعه بهاییان ایران گذشت

25 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوازدهم ماه مه سالگرد بازداشت هفت عضو ارشد جامعه بهاییان ایران است به همین مناسبت برنامه ها و سمینار های مختلفی در سراسر دنیا بویژه پایتخت آمریکا برگزار شد. هدف برنامه امسال جامعه بهاییان آمریکا روشنگری و اطلاع رسانی از وضعیت بهاییان ایران در آمریکاست. گزارش شپول عباسی