گزارش نهادهای بین المللی درباره فشار گسترده بر بهائیان در ایران

08 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آخرین گزارش های منتشره توسط نهاد های حقوق بشری در سال جاری از اعمال فشارهائی گسترده بر بهاییان در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد. گزارش شپول عباسی