باغ گیاه شناسی ایالات متحده در واشنگتن

02 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باغ گیاه شناسی ایالات متحده در واشنگتن در برنامه ویژه ای به دانش آموزان فرصت می دهد در مورد گیاهان و نقش حیاتی ان ها در زندگی روزمره بیاموزند.