ابراز تردید کارشناسان درمورد کسب توافق اتمی با ایران در نوامبر

09 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحلیل دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی، مارک دوبوویتز مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی، اولی هاینونن عضو پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ری تکیه عضو ارشد شورای روابط خارجی، در مورد نتیجه مذاکرات هسته ای ایران و قدرت‌های جهانی.