آخر الزمان آنتی بیوتیکی: شناسایی سوپر باگ جدید در آمریکا

07 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا اعلام کرد، برای نخستین بار، عفونت میکربی با یک سوپر باگ خطرناک را که به تمام آنتی بیوتیک های شناخته شده مقاوم است، مشاهده و ثبت کرده است. گزارش شیده رضایی