مسابقه تخته نرد در اورشلیم، با پیام صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها

08 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر چه عمده موسسات دولتی اسرائیل در شهر اورشلیم واقع شده، هم اسرائیلی ها و هم فلسطینیان ادعا می کنند اورشلیم پایتختشان است. یهودیان و اعراب در محله های جداگانه این شهر زندگی می کنند. اما حالا اولین مسابقه قهرمانی تخته نرد، تعدادی از اسرائیلی ها و فلسطینیان را دراورشلیم کنار هم جمع کرده است.