مرگ دلخراش بنیتا و حفظ امنیت کودکان

07 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مرگ دلخراش بنیتا در هفته گذشته موجی از تاثر در افکار عمومی ایران ایجاد کرد و موجب انتقادهای بسیاری از عملکرد نهادهای مختلف در ایران شد. شب گذشته برنامه روی خط صدای آمریکا اختصاص داشت به حفظ امنیت کودکان در ایران و نقش پدران و مادران و نهادهای آموزشی و تربیتی.