یک برنامه جدید برای نجات نوزادان سر راهی

14 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمار دقیقی از این که هر سال چه تعداد نوزاد سرراهی به جمعیت جهان اضافه می شود وجود ندارد. نوزادان ناخواسته را معمولاً در گوشه ای رها می کنند تا بمیرند. اما اریکا سلست (Erika Celeste)، خبرنگار صدای آمریکا می گوید در شهر وودبرن ایالت ایندیانا برنامه ای برای نجات این نوزادن به اجرا گذاشته شده است.