بابک غفوری آذر، روزنامه نگار - پراگ

27 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تورم تولیدات فرهنگی ما از دهه هفتاد به بعد با تورم تولیدات فرهنگی از سوی نسل جوان روبروییم و این تورم محدود به موسیق نیست.