شش ماه از مهاجرت اجباری بیش از نیم میلیون مسلمان روهینگیایی از میانمار گذشت

06 دی 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از ۶۳۰ هزار تن از اقلیت مسلمان روهینگیا از بهار گذشته تا کنون با عبور از مرز میانمار به جنوب کشور همسایه بنگلادش پناهنده شده اند. این پناهجویان که خانه و دارایی خودرا رها کرده و گریخته اند اکنون گاه خاطره گذشته خود را در تلفنهای همراه مرور می کنند.