بابک زنجانی در ششمین جلسه دادگاه تهدید کرد: اذیت کنید من هم اذیت می‌کنم

18 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بابک زنجانی، تاجر زندانی در جلسه اخیر دادگاه خود با اعلام اینکه برای یک شرکت نفتی وابسته به شرکت ملی نفت ایران و بانک مسکن حکم توقیف اموال گرفته‌، تهدید کرد "اگر بخواهید اذیت کنید من هم اذیت می‌کنم."