گفت و گوی بهنود مکری با بابک امینی و بحث موسیقی تلفیقی

17 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بابک امینی هنرمند نامدار موسیقی ایران در گفتگو با بهنود مکری درباره تجربه همکاری با حامد نیک پی و موسیقی تلفیقی توضیحاتی داد: