نگاهی به فیلم اسرائیلی و فارسی زبان باباجون

27 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم باباجون، ساخته یووال دلشاد کارگردان اسرائیلی ایرانی تبار، نماینده امسال سینمای اسرائیل در مراسم اسکار است. این فیلم فارسی زبان در جشنواره های جهانی با واکنش های مثبتی همراه بوده است. فریبرز داوودیان یکی از بازیگران فیلم در گفتگو با بهنود مکری درباره باباجون توضیحاتی داد.