"بابایی" از کوزوو نامزد شرکت در اسکار شد

15 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم "بابایی" ساخت کوزوو پس از موفقیت در داخل کشور و جشنواره های بین المللی، قرار است از سوی کمیته گزینش فیلم کوزوو برای رقابت در بخش بهترین فیلم خارجی اسکار معرفی شود.