با مخالفان در استان حلب

01 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درادامه بحران و جنگ داخلی سوریه، رسانه های دولتی این کشوراز پاکسازی مخالفان مسلح در استان حلب خبر می دهند. علی جوانمردی خبرنگار صدای آمریکا از استان حلب گزارش می دهد.