با گرتا ون ساسترن - واکسیناسیون زیر ذره‌بین

09 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به تهدید فزاینده بیماریهای واگیر همچون سرخک، اوریون و فلج اطفال. بیماریهایی که گمان می رفت کاهش یافته اند، بار دیگر سر برآورده اند. چرا؟ و چه کسی حق تصمیم گیری در باره واکسینه شدن یا نشدن دیگری را دارد؟