با گرتا ون ساسترن - تظاهرات در هنگ کنگ

04 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یازدهمین هفته تظاهرات در هنگ کنگ بار دیگر منطقه مرکزی شهر را فلج کرد. بعد از ماه‌ها درگیری خشونت بار، و بسته شدن فرودگاه بین المللی هنگ کنگ، تظاهر کنندگان چه می‌خواهند؟ آیا پکن برای به کار گیری نیروی نظامی آماده است؟ و این اقدام برای تجارت بین المللی چه معنایی خواهد داشت؟