با گرتا ون ساسترن – بی سرزمین و آواره

24 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به بحران جهانی پناهجویان؛ بیش از ۷۰ میلیون انسان ، برای نجات جان خود یا در حرکت اند و یا فرار. جامعه بین الملل برای بهبود وضعیت بی سرزمین ها و آوارگان جهان چه می تواند بکند؟