با گرتا ون ساسترن – صلح پس از دولت اسلامی

11 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ویژه برنامه گرتا ون ساسترن درباره یک شهر کوچک عراقی؛ شهری که می کوشد تا خاطرات دوران تلخ «دولت اسلامی» را از سر به در کند و خود را بازبیابد.