با گرتا ون ساسترن – شبکه های اجتماعی یا دستکاری اجتماعی

01 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شبکه های اجتماعی بسياری از کنش‌های ما را تغيير داده و بر زندگی‌هايمان تاثيرمی‌گذارند. آيا آنها واقعاً افراد را به يکديگر نزديک می‌سازند يا منزوی می‌کنند؟ آيا چيزی که در حال رخ دادن است، واقعاً یک شبکۀ اجتماعی است يا... یک دستکاری اجتماعی؟