با گرتا ون ساسترن - صدای زنان برای برابری و توانمندی

21 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیمی از جمعیت جهان میگویند همچنان شهروندان درجه دو به شمار میروند و کماکان قربانیان خشونت جنسیت‫-محور و نابرابری اقتصادی اند‫. زنان در سال ۲۰۱۹ تا کجا پیش رفتند؟ ‫و چه اقدامات بیشتری لازم است؟