با گرتا ون ساسترن - روز جهانی آزادی مطبوعات

16 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز، آزادی مطبوعات هدف حمله در دنیاست. درباره آنچه که به موج جدید بی اعتمادی و نفرت علیه روزنامه نگاران دامن می‌زند، و تأثیر آن بر اخبار روزانه گفتگو می کنیم.