با گرتا ون ساسترن - روابط آمریکا و پاکستان

07 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازسازیِ روابط آمریکا با پاکستان با امید به ایجاد ثبات در منطقه‌. آیا آمریکا می‌تواند جنگ پرهزینه در افغانستان را بدون کمک پاکستان به پایان برساند؟