با گرتا ون ساسترن - رسوایی ثبت نام دانشگاه ها

23 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به تازگی معلوم شده که بعضی از خانواده‌های سرشناس آمریکایی از ثروت و نفوذ خود برای ورود فرزندانشان به دانشگاه ها استفاده می‌کنند. آیا این کار عادلانه است؟ آیا "فروش" پذیرش دانشگاهی، یا تقلب برای راه یافتن به دانشگاه، به رویای آمریکایی لطمه می‌زند؟ و آیا کسی هست که بتواند در این باره کاری بکند؟