با گرتا ون ساسترن - قیام در سودان

02 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خروج عمر البشیر، دیکتاتور سودان از صحنه. آیا جانشینش از او بهتر است؟ آیا یک رهبر نظامی جدید می‌تواند آشوب چند ماهه، و اقتصاد بیمار کشور را بهبود بخشد؟ آیا عمر البشیر برای جنایت علیه بشریت محاکمه خواهد شد؟