با گرتا ون ساسترن - قیام در سودان

02 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

خروج عمر البشیر، دیکتاتور سودان از صحنه. آیا جانشینش از او بهتر است؟ آیا یک رهبر نظامی جدید می‌تواند آشوب چند ماهه، و اقتصاد بیمار کشور را بهبود بخشد؟ آیا عمر البشیر برای جنایت علیه بشریت محاکمه خواهد شد؟