با گرتا ون ساسترن – نگاهی به سال ۲۰۱۹

16 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به مسائل حل نشده، از جمله اعتراضات دموکراسی خواهانه و نگرانی از جنگ سردی دیگر در سال گذشته و نگاهی به سال پیش رو؛ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیر جهانی آن.