با گرتا ون ساسترن – میراث ترور؛ مرگ البغدادی و امنیت جهانی

13 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جستجو برای یافتن رهبر یکی از خطرناکترین و خشن ترین گروه‌های تروریستی جهان پایان یافت. اما آیا با مرگ او دنیا جای امن‌تری است؟ یا مرگ او الهامبخش دیگر گروه های تروریستی می‌شود؟