با گرتا ون ساسترن - موزامبیک و روآندا

26 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی به تلاش های کشور موزامبیک برای بازگشت به حال عادی بعد از شدیدترین توفان موسمی در تاریخ اخیر کشور و بیست و پنجمین سالگرد نسل کشی در روآندا