با گرتا ون ساسترن - جنگ تجاری آمریکا و چین

13 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تجارت به عنوان یک اسلحه؛ دو اقتصاد بزرگ جهان – آمریکا و چین - در کشمکش بر سر صادرات و واردات درگیر شده‌اند. برنده کیست؟ آیا کشاورزان و مصرف کنندگان آمریکایی مغبون خواهند شد؟ و چه بر سر اقتصاد جهانی خواهد آمد؟